Honaz Belediyesi Resmi Web Sayfasi
header image

İnşaat Ruhsatı

Takvim
Ekim 2018
PSÇPCCtP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Birimlerden Haberler
    Birimlere ait haber bulunamadı

Birimler

Fotoğraf Galerisi
DSC05857.JPG

Kış Mevsiminde Honaz

11738007_447151478800561_1513155271189477929_n.jpg

Başkan

10984031_489279814587727_2832580740720701547_n.jpg

Başkan

DSC01948[220313143441].JPG

Pınarbaşı Göz

IMG_0854.jpg

Pınarbaşı Göz

Honaz_Ortaokulu_Temel_Atma_Toreni_2__8_Eylul_1957.jpg

Honaz Nostalji 2

Kiraz_Bayrami__1971_.jpg

Honaz Nostalji 2

Kiraz_Bayrami_Folklor.jpg

Kiraz Bayramı

DSC05847.JPG

Kış Mevsiminde Honaz

10401119_799057940239424_2557748319652052913_n.jpg

Başkan


İnşaat Ruhsatı

 İNŞAAT RUHSATI
 
İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?
 
Yapı inşaatına başlamadan önce Belediye İmar Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe ekinde ön olur projesi bulunur ve uygun ise onaylanan ön olur projesine göre aşağıda ki belgeler tamamlanarak yapı ruhsatı için müracaat edilir.
Yapı ruhsatı alındıktan sonra 5 yıl içerisinde inşaat tamamlanmazsa ruhsat hükmünü kaybeder ve yenilenmesi gerekir. Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmaması halinde yapı ruhsatı geçerliliğini kaybeder.
İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yapı Denetimli ise;
1- Dilekçe (Telefon No Adres Bulunacak)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü’nden güncellenecek)
4- Çap (Kadastro Müdürlüğü’nden Alınacak )
5- İmar Durum Belgesi
6- Aplikasyon Krokisi (Arsa)
7- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi
8- Mal Sahibi yerine başkası Takip ediyorsa vekâletname
9- Projeler
     a) Ön olur Projesi
     b) Mimari Proje
     c) Betonarme Proje ve Statik Hesapları
     d) Sıhhi Tesisat Projesi
     e) Elektrik Projesi
     f) Zemin ve Jeolojik Etüt Raporu
     g) Isı Yalıtım Taahhütnamesi
     h) Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri
10- Yapı Denetim Sözleşmesi
11- YİF Belgesi (Yapıya İlişkin Form)
12- Yapı Denetim Bedeli Makbuzu ve Damga vergisi makbuzu
13- Müteahhitlik Sözleşmesi ( Vergi Levhası-Ticari gazete fotokopisi )
14- Şantiye Şefi Belgesi ve Şantiye Şefliği Sözleşmesi
15- Yapı Denetim Evrakları
Yapı Denetimli değil ise;
1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü’nden güncellenecek)
4- Çap (Kadastro Müdürlüğü’nden Alınacak )
5- İmar Durum Belgesi
6- Aplikasyon Krokisi (Arsa)
7- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi
8- Mal Sahibi yerine başkası Takip ediyorsa vekâletname
9- Projeler
     a)Mimari Proje
     b)Betonarme Proje ve Statik Hesapları
     c)Sıhhi Tesisat Projesi
     d)Elektrik Projesi
     e)Zemin ve Jeolojik Etüt Raporu
     f)Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri
10- Yapıya İlişkin Teknik Uygulama Sorumluluk Belgeleri   
11- Müteahhit Sözleşmesi ve Belgeleri ( Vergi Levhası – Ticari Gazete Fotokopisi
12- Isı Yalıtım Taahhütnamesi
 
 
 
İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?
 
  Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız olarak başlanan bütün yapılarda 3194 sayılı imar kanununun önce 32. maddesi,
32. Madde: Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
    Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.
    Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.
    Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
    Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.
 
Sonra 42. maddesi uygulanarak Belediye Encümeninde karar alınarak yıkım ve para cezası uygulanır.
42. madde:  Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.
    Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre idari para cezaları uygulanır.